BIP SITP Pogoda
Elektroniczna Skrzynka Podawcza KP PSP w Świdniku.  
   

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku informuje, że zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.01.130.1450 z późn. zmianami) można składać wnioski do Komendy Powiatowej PSP w formie elektronicznej. Aby złożyć wniosek do Komendy Powiatowej PSP konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne). Konto należy założyć na stronie internetowej www.epuap.gov.pl  

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Powiatowej PSP Świdniku:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego – Elektroniczna Skrzynka Podawcza KP PSP Świdnik .
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy (7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku) do sekretariatu Komendy Powiatowej na następujących nośnikach:
    a) Dyskietka 1,44 MB,
    b) Pamięć masowa USB,
    c) Płyta CD-RW, DVD-RW.
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
2. Akceptowalne formaty załączników to:
    a) DOC, RTF
    b) XLS
    c) CSV
    d) TXT
    e) GIF, TIF, BMP, JPG
    f) PDF
    g) ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucone i nie zostaną rozpatrzone.

Strona główna | Aktualności | Charakterystyka rejonu chronionego | Wydziały i stanowiska | Dane teleadresowe | Kierownictwo | Statystyka zdarzeń | Akcje | Jednostki OSP | Szkolenia OSP | Galeria zdjęć archiwalnych
| Galeria sił i środków | Porady | Ogłoszenia | Pliki do pobrania | Związek Emerytów i Rencistów Świdnik | Linki | Informacja o składnikach majątku | Galeria | Sport | Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Ankieta
(C) 2005 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku - Design: Maciej Bochyński LubMAN UMCS Sp. z o.o.